Георги Костов

Георги Костов – Вече 18 години Георги плува във водите на high-end хотелиерските и ресторантьорски услуги. Опита си придобива, започвайки от най-ниското стъпало, за достигне до ръководител на високо категорийни заведения в реномирани хотелски комплекси.

Специалист във финансовите операции, съпътстващи обектите, подбор и обучение на персонал, одит и контрол на стандарти и опит при ръководене на повече от 250 души, Георги може да бъде основен консултант в стартирането на вашето бизнес начинание.

Експертизата му може да бъде в помощ както на предприемачи, стъпващи за пръв път в света на услугите, така и за хора с опит, които биха желали да се качат на следващото стъпало, разраствайки потенциала и екипа си.

  • ОПИТ:Над 15 години

Запознай се

С колегите ми

....

Стоян Кирин
Десислава Евстатиева
Димитър Иванов

Let's Get Your Project Started!