юли 23, 2020

Стандартизиране на продукта и обучение на персонала

By Violina-2043 Views-No Comment

Стандартизирането на процесите е задължителен етап при оформяне на продукта който предлагате.Уеднаквяването на услугите,би спомогнало постигане на идентичност и рапознавяемост на бизнеса ви сред другите.Клиента винаги ще получи един и същи сервиз,независимо колко пъти ви посещава.

Изготвянето на стандарти на обслужване,е задължително условие за Вашия успех.Редица големи компании,са потвърждение на тази сентенция.Независимо колко е малък бизнеса Ви,това би довело до по-качествено и лесно обслужване на вашите гости.След необходимите обучения във въведените,във Вашия бизнес стандарти,Вашия персонал,би се чувствал сигурен и спокоен,при обслужване и работа с тях.

Изготвянето на стандарти,независимо дали са за Фронт офис,Хотелско домакинство или сервиз,е част от услугите които бихме Ви предложили,както и последващо обучение  по въвеждането и експлоатацията им.

Да обучиш персонала си или да си наемеш нов? Това е въпрос, над който повечето собственици дори и не се замислят. Те не осъзнават, че наемането на нов персонал излиза до няколко пъти по-скъпо от обучението на вече наетия персонал. Времето, което трябва да отделите за обучението на новите кадри, докато се приспособят към стандартите на заведението Ви също не е малко.  Наемането на вече обучен персонал също е скъпо, поради факта, че високо квалифицирания специалист иска и висока заплата.

 

Ние ще Ви помогнем да обучите персонала си по стандартите на заведението  и ще Ви помогнем с насоки как да го запазите.

Leave a Comment