Действия за действащите – Услуги за действащи ресторанти

  • Технологичен одит и въвеждане на нови технологии

Нов софтуер или оборудване за кухнята – сърцето на вашия ресторант. Консултираме ви в избора – от идентифициране на нуждата до финалната покупка.

  • Изготвяне на система за самоконтрол във Вашият ресторант

Поддържането на документация,  удостоверяваща пред съответните органи за свежестта на продукцията, чистотата на бара и т.н. е досадна, но задължителна дейност. Ние ще Ви помогнем с правилното оформяне и попълване на документацията за Вашия ресторант.

  • Съставане на меню и винена листа

Прекрасният интериор и най-интересната концепция рано или късно могат да бъдат провалени от едно нещо – менюто. Трябва да сте сигурни, че предложенията за храна и напитки не само отразяват вашия облик, но също са адекватни за вашия капацитет, складови възможности, уменията на персонала и доставчиците, както и нивото на техническото оборудване.

  • Избор и структуриране на персонал

В сферата на услугите всичко допира до хората – ние ще ви посъветваме какви и колко хора са ви нужни за вашето заведение, както и как да стуктурирате техните задължение по най-професионалния начин и световни стандарти.

  • Внедряване система за управление на обекта (ресторантски софтуер)

Времето на ръчното начисление и безкрайното набиране на касови апарати отмина. Ние ще инсталираме и поддържаме софтуер за вашето заведение, позволяващ Ви по-лесно да следите наличностите на продуктите и продажбите, директно свързан с Вашите фискални устройства, като същевременно си осигурявате и изрядност пред държавните институции.

  • Маркетингови и дигитални консултации

Нито една услуга не е успешна ако не получи признание от клиентите. Ние ще ви помогнем да достигнете до правилните за вас и ще съобразим вашата маркетингова и рекламна кампания с бюджета и нуждите ви – така че да извлечем най-доброто. Уебсайт, социални мрежи, традиционни медии, външна реклама, крос-маркетинг, специални събития – всичко това може да работи за вашият успешен бизнес.

Let's Get Your Project Started!