Голямата картинка – Развиване на пазари

GD hospitality предлага развиване на пазари на нови за България услуги или за навлизането на чуждестранни бизнеси на местния пазар. Първоначалният анализ на пазарната среда отчита основните характеристики на стратегическия бизнес контекст, в който всяка организация от света на хотелиерството и ресторантьорството оперира. Следва консултиране и имплементирането на работещ бизнес модел, спазвайки изискванията на местното законодателство. Анализ на съществуващата конкуренция, и позициониране на новите услуги.

Ние разполагаме с познанието на локалния пазар и контактите с различни експерти, които ще спомогнат да адаптирате вашата идея, така че да бъде работеща и печеливша в България.

Нашият екип ще ви помогне на няколко фази.

  • Анализ на средата
  • Консултиране за бизнес модели, човешки ресурси и маркетинг
  • Консултиране за покриване на националните изисквания в сектора
  • Въвеждане на новите продукти и услуги
  • Анализ на резултатите

Let's Get Your Project Started!