Приятелско мнение – Анализ на туристически обект

В който и етап на развитие да вашия обект – ресторант, хотел или бар – ние сме готови да направим анализ и да предложим последващи стъпки за отстраняване на откритите пропуски и нередности.

  • Концепция – бъдете сигурни, че вашият обект ще бъде запомнен и отличен сред ващите конкуренти. Предложете това, в което сте най- добри и оставете успехът да говори за вас.
  • Процедури и операции – бъдете сигурни, че пресоналът ви и вие спазвате всички стандарти за операции и процедури и сте безупречни както пред органите, така и що се отнася до безопасността на вас и вашите гости.
  • Одит на звената – ще направим пълна и дълбока проверка на всички отдели/длъжности във вашия бизнес – нека заедно да разберем дали всички хора, с които работите разбират своите задължения и ги изпълняват по възможно най-добрия начин – било то на рецепция, в кухнята, в отдел продажби, в склада и т.н.

Let's Get Your Project Started!